You are currently viewing ẢO THUẬT GIA SACLO

ẢO THUẬT GIA SACLO

Chú ảo thuật sẽ mặc đồ và diễn theo phong cách hề hước như Ngài Saclo để diễn ảo thuật. Các bé và khách mời của buổi tiệc sẽ vừa thưởng thức màn biểu diên ảo thuật bất ngờ, vừa có những màn tấu hề vui nhộn, hài hước của nghệ sĩ – Ảo thuật hề Saclo

Thuê ảo gia hài Saclo phù hợp với các chương trình sự kiện vừa cần sự kì bì bí của ảo thuật mà vừa cần hài hước duyên dáng, và các tiệc thôi nôi sinh nhật của các bé yêu

Chú Hề SACLO